• Online

Kto w 2015 roku uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnych świad

24,48 zł
Brutto
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. rozwiał wiele pojawiających się przedtem wątpliwości dotyczących przychodu z nieodpłatnych świadczeń.
Ilość

Przychodem do opodatkowania są pieniądze i inne środki pieniężne otrzymane przez podatnika lub postawione mu do dyspozycji w roku podatkowym. Do przychodów zalicza się także wartość otrzymanych świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o PIT). Najwięcej wątpliwości wzbudzała część tego przepisu dotycząca nieodpłatnych świadczeń. Rozbieżności w tym zakresie prezentowały sądy administracyjne i organy podatkowe. Wątpliwości interpretacyjne rozwiał TK w wyroku z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz.U. z 2014 r. poz. 947).

Wiedza i Praktyka
999999 Przedmioty
Nowy produkt